Ne VENDIM Nr. 1/2012 “PËR NUMËRTIMIN E LIGJEVE DHE VENDIMEVE TË KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË” date 26.1.2012, KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VENDOSI:

I. Duke filluar prej datës 26 janar 2012, numërtimi i ligjeve dhe vendimeve që miratohen në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë të bëhet sipas strukturës së mëposhtme:

“LIGJ Nr. 1/2012 “PËR…”

“LIGJ Nr. 2/2012 “PËR…”

Pra kemi nje ndryshim substancial ne numërtimin e ligjeve, qe deri tani numërtoheshin me numër progresiv rritës.

 

Advertisements